Lastbalansering

Sortering

Enegic Monitor

Enegic lastbalansering för Zaptec Go Enegic lastbalanseirng är en modul för mätning och optimering av din elbilsladdning. Modulen mäter hur mycket effekt din fastighet totalt förbrukar för säkerställa att den totala effektbudgeten inte överstigs och att säkringar löser ut.
4100 kr