ZAPTEC Pro 4G (utan bakplatta)

ZAPTEC PRO - ledande laddstation för företag, BRF:er och kommuner
Artikelnr: ZM000776
0 kr

Zaptec Pro är en av marknadens smartaste och mest flexibla laddstation. Zaptec Pro kommer med integrerad last- och fasbalansering som optimerar hanteringen av sitens tillgängliga elkapacitet. Molntjänsten Zaptec Portal ingår utan kostnad. Laddstationen kopplas upp på nätet via det integrerade 4G e-simkortet, WiFi eller PLC, välj det som passar bäst för den aktuella siten. 

Zaptec Pro ska alltid installeras med en bakplatta som köps separat. 

ZAPTEC PRO PRODUKTBLAD

ZAPTEC PRO INSTALLATIONSMANUAL